Program obchodów 100 lecia Związku Harcerstwa Polskiego

Rozpoczynamy wyjątkowy rok. 100 lat temu Polska wybiła się na niepodległość, a w jej przeddzień polscy harcerze ze wszystkich zaborów zjednoczyli się 2 listopada 1918 roku w Lublinie, w jeden ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego stając się rówieśnikiem Niepodległej. Do kulminacyjnego punktu obchodów pozostało kilka miesięcy. Dla gromad/ drużyn powinien to być czas przygotowania się do nich. 

Co miesiąc prezentujemy zadanie w ramach PROPOZYCJI PROGRAMOWEJ HUFCA „100-11”, aby zainspirować jednostki hufca do podejmowania działań. W listopadzie, tym którzy zrealizują co najmniej 7 z 11 działań nadamy zaszczytny TYTUŁ GROMADY/DRUŻYNY NIEPODLEGŁEJ, a proporzec/totem udekorujemy biało-czerwoną szarfą  z orłem i lilijką.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

 |  do góry  |


2018 Copyright © Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Wszystkie treści oraz materiały zamieszczone w serwisie są własnością Powiatu Świdnickiego, który zastrzega sobie do nich wszystkie prawa autorskie
Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych materiałów.